Ansøg om støtte til bil

Blanketten udfyldes ved ansøgning om støtte i form af lån eller afgiftsfritagelse/-nedsættelse til bil efter lov om social service § 114.

Kontakt

58 57 45 00 ( Telefontid)

hjaelpemidler@slagelse.dk

Sundhed og Ældre
Industrivej 9
4200 Slagelse
( Åbningstid)