Ansøg om støtte til bil

Blanketten udfyldes ved ansøgning om støtte i form af lån eller afgiftsfritagelse/-nedsættelse til bil efter lov om social service § 114.

Kontakt

47 97 47 00  

kommune@vallensbaek.dk

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand