Ansøg om støtte til bil

Blanketten udfyldes ved ansøgning om støtte i form af lån eller afgiftsfritagelse/-nedsættelse til bil efter lov om social service § 114.

Kontakt

32 47 11 11   ( Telefontid)

kommunen@taarnby.dk

Amager Landevej 76
2770 Kastrup