Ansøg om plejevederlag efter servicelovens § 118

Personer, som passer en nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, er efter ansøgning berettiget til plejevederlag. Her kan du ansøge om plejevederlag efter servicelovens § 118.

Kontakt