Ansøg om post til døren

Du kan søge om levering af post til egen dør, hvis du på grund af nedsat funktionsevne, nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer er ude af stand til selv at hente post i brevkasse ved skel eller brevkasseanlæg.

Kontakt

47 97 47 00  

kommune@vallensbaek.dk

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand