Anmeld midlertidige miljøaktiviteter

Midlertidige aktiviteter, der støjer og støver udendørs, er omfattet af en række miljøkrav og skal anmeldes til kommunen.

Det kan for eksempel være anlægsarbejder, facaderenovering eller nedrivning.

Kontakt