Borgerportalen

Her kan du få adgang til dine personlige oplysninger i det elektroniske omsorgssystem. Pårørende kan også få tilladelse til at få adgang til din journal.