Skifteportalen

Hvis du er kontaktperson eller bobestyrer i et dødsbo, eller hvis du skal anmelde krav, tilgodehavender, effekter eller forespørgsler i dødsboer, kan du bruge domstolenes skifteportal.

Du skal bruge Skifteportalen, hvis:

  • du har et krav mod dødsboet - fx hvis afdøde skylder dig penge.
  • du er kontaktperson eller bobestyrer i et dødsbo.

Du kan vælge at bruge Skifteportalen, hvis:

  • dødsboet har et tilgodehavende hos dig - fx hvis du skylder afdøde penge. Et tilgodehavende kan anmeldes via Skifteportalen.
  • du er i besiddelse af en ejendel, som tilhørte afdøde. I så fald skal du oprette effekterne via Skifteportalen.
  • afdøde var i besiddelse af en eller flere ejendele, som du ejer. I så fald skal du oprette en forespørgsel via Skifteportalen.
  • du har brug for oplysninger om boets kontaktperson - fx hvis du har en retlig interesse i at få oplysninger om boets kontaktperson. Det kan være tilfældet, når et forsikringsselskab ønsker kontakt til boets kontaktperson for at beslutte, om afdødes forsikringer skal opsiges. I så fald skal du oprette en forespørgsel til dødsboet via Skifteportalen.

Kontakt