Ansøg om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser

Her kan du søge erstatning, hvis du har været udsat for en forbrydelse. Staten betaler erstatning for personskade, der sker ved overtrædelse af straffeloven.

Staten betaler ikke erstatning for skader, der sker ved overtrædelse af færdselsloven, politivedtægten eller andre særlove.

Kontakt

3392 3334

erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk

3920 4505

Civilstyrelsen
Adelgade 13
1304 København K