Erklæring om ikke at være samlevende

Samlevende har gensidig forsørgelsespligt på samme måde som ægtepar.

Det betyder, at du ikke får kontanthjælp eller uddannelseshjælp, eller at du får udbetalt et mindre beløb, hvis din samlever helt eller delvis kan forsørge jer begge to. Hjælpen bliver beregnet ud fra din og din samlevers samlede indtægts- og formueforhold.

1. I betragtes som samlevende, hvis:

  • I begge er fyldt 25 år
  • I begge er ugifte
  • I har fælles bopæl
  • I ikke er slægtninge i op- eller nedadstigende linje (forældre og børn)
  • I ikke er søskende

2. Desuden skal et af disse punkter også være gældende:

  • I har mindst ét fælles barn
  • I er eller har været noteret som samlevende i ATP
  • I har tidligere været gift med hinanden, eller I lever i et ægteskabslignende forhold
  • I betragtes som samlevende, når alle punkter i 1 er gældende og ét af punkterne i 2

Som kontanthjælpsmodtager kan du her erklære, at du ikke er samlevende med den du deler adresse med.

Kontakt