Ansøg om etablering, sløjfning og ændring af jordvarmeanlæg

Skemaet udfyldes ved sløjfning af jordvarmeanlæg i Skive kommune.