Klag over køb eller levering af el, gas eller varme

Du kan klage til Ankenævnet på Energiområdet over køb og levering af energiydelser, herunder fx el og varme.

Kontakt

41 71 50 00

kfst@kfst.dk

41 71 51 00

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby