Forældres samtykke til videregivelse af børns personoplysninger

Blanketten anvendes ved forældres samtykke til kommunen i forbindelse med indhentning eller videregivelse af oplysninger om et barn til læge/daginstitution/skole m. fl.

Kontakt

47 97 47 00

kommune@vallensbaek.dk

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand