Spildevandsanlæg med udledning (minirenseanlæg, beplantet filteranlæg, biologisk renseanlæg)

Brug denne formular, hvis du skal etablere et spildevandsanlæg med udledning til dræn, vandløb eller sø. (Minirenseanlæg, Beplantet filteranlæg og Biologisk sandfilteranlæg)