Ansøg om lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Billund

Vil din folkeoplysende forening søge om tilskud til egne, eller lejede lokaler, kan I gøre det her. 

Hvem kan søge?
Godkendte folkeoplysende foreninger i Billund kommune, der lejer eller har egne foreningslokaler. Der kan kun gives driftstilskud til egne eller lejede lokaler, hvis der ikke kan stilles et egnet kommunalt lokale til rådighed. 

Hvornår skal der søges?
Ansøgningen skal indsendes sammen med foreningens reviderede og godkendte regnskab, senest tre måneder efter regnskabsårets afslutning.

Sådan gør du

  • Log på med foreningens NemID
  • Udfyld ansøgningsskemaet og vedhæft bilagene som filer
  • Underskriv for foreningen med NemID
  • Du får til sidst mulighed for at downloade en kvittering, som du kan gemme eller udskrive.