Ansøg om lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde - til print

Her kan du ansøge om tilskud til drift af haller, lokaler og lejrpladser til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i henhold til folkeoplysningsloven.

Blanketten printes, udfyldes i hånden og sendes med posten.

Kontakt