Ansøg om pædagogisk friplads i dagpleje / daginstitution / SFO

Pædagogisk friplads kan søges til børn, der har et særligt behov af sociale/pædagogiske grunde og hvor betalingen er vanskeliggjort.

Kontakt