Oplysningsskema (sygemeldt modtager af ledighedsydelse)

Blanketten udfyldes af sygemeldte modtager af ledighedsydelsen og sendes online til kommunen.