Ansøg om regnvandsbetinget udledning

Her kan du ansøge om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for regnvand i faskine/regnbed.

Ansøgningen skal vedlægges en plantegning over faskinens/regnbedets placering på grunden.

Kontakt

99 74 15 15

land.by.kultur@rksk.dk

Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing