Ansøg om friplads i dagtilbud

Her kan du søge om tilskud til pasning af dit barn, når barnet har fået plads i enten dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO, byggelegeplads eller klub.

Sådan gør du

Du skal blandt andet oplyse den forventede samlede indtægt for husstanden, når du ansøger. Tilskuddet får virkning fra den 1. i den følgende måned.

Du kan også beregne fripladstilskud til dit barns daginstitutionsplads samt se status på dine ansøgninger.