Meddel at beholder tages ud af drift - til print

Udfyld denne blanket hvis kontrol ikke ønskes, fordi beholderen tages ud af drift. Hvis kontrol ønskes gennemført, udfyldes blanketten '10 års kontrol - 1 A. Anmodning om beholderkontrol' og sendes til den kontrollant, som ønskes bestilt til at foretage kontrollen.

Blanketten printes, udfyldes i hånden og sendes med posten.