Ansøg om overførsel til et andet afstemningssted

Ansøgningsskemaet skal sendes til kommunen, hvor du bor. Ansøgningen skal være kommunen i hænde senest kl. 12 tirsdag den 24. maj 2022.