Underret om børn/unge - ikke anonym

Her kan du melde til kommunen, når du får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt, nedværdigende behandling af forældre eller andre opdrageres. Et barn må ikke leve under forhold, der bringer dets sundhed eller trivsel i fare.'

Anmeldelsen sendes online.

Kontakt

32 47 11 11   ( Telefontid)

kommunen@taarnby.dk

Amager Landevej 76
2770 Kastrup